×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2022-05-02  

Första maj firande på riktigt.

Första maj firande på riktigt.

Efter två år med digitalt första maj firande så kunde Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fira sin dag ordentligt med första maj tåg och tal , Vänsterpartiet höll sina tal på Våghustorget och Socialdemokraterna var på Stortorget, så allt var tillbaka som det brukar vara.
Inget av partierna hade någon jättestor uppslutning till första maj trots att det är valår.

© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
40 Klickbara bilder.

Efter två år med digitalt första maj firande så kunde Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fira sin dag ordentligt med första maj tåg och tal , Vänsterpartiet höll sina tal på Våghustorget och Socialdemokraterna var på Stortorget, så allt var tillbaka som det brukar vara.
Inget av partierna hade någon jättestor uppslutning till första maj trots att det är valår.

Endast lokala politiker höll tal. Vänsterpartiet höll på sin tradition att endast ha lokala politiker som talare, konferencier var Cecilia Lönn Elgstrand och det märktes på de på scenen att de har saknat att få hålla sina första maj tal inför en riktig publik vilket är förståeligt.
Martha Wicklund var förste talare och hennes tal var om kommunpolitiken i Örebro eftersom hon är en av Vänsterpartiets representanter i kommunfullmäktige i Örebro.
Talet bestod av flera delar men hon inledde med att tala om de tidigare generationer som arbetade hårt för att vi ska ha de fri och rättigheter vi har idag.
Utan tidigare generationers kamp för demokrati och bättre förhållanden för den vanliga arbetaren så hade vi inte haft rätt till semester eller 8 timmars arbetsdag, men det är viktigt att inte luta sig tillbaka och tro att kampen är klar för på senare år så har arbetares rättigheter ifrågasatts flera gånger, så kampen måste fortsätta.
- Generationer av arbetare som kämpat för människors grundläggande rättigheter, som rätten för drägligare arbetstider sa Martha Wicklund.

Allas välfärd.

Allas välfärd är parollen för Vänsterpartiets i årets val och Martha Wicklund talade om att välfärden ska finnas till för alla i samhället oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
Vänsterpartiet i Örebro har försökt stoppa utförsäljningar och privatiseringar men de har gång på gång blivit nedröstade och idag så ser vi resultatet av privatiseringen i kommunen och allt fler människor ser att marknaden är inte lösningen på välfärdens problem och det som krävs nu är att finansiera välfärden så att de som arbetar kan känna att de har möjlighet att göra ett bra jobb och att de räcker till på arbetet samtidigt som det är viktigt att de kan klara ett helt arbetsliv.
Vi som inser att välfärden är samhällets ryggrad behöver gå samman och föra kampen vidare sa Martha Wicklund och hon fortsatte med att säga att vi inser att marknaden inte är lösningen på problemen.
- Allas rätt till en välfärd borde också vara en självklarhet för alla politiker men så är det inte sa Martha Wicklund.

Många viktiga frågor i Regionen.

Jessica Carlqvist tal handlade om Regions frågor och hon inledde med att säga att det finns väldigt många frågor i regionen som hon skulle vilja ta upp men om talet inta ska bli allt för långt så måste hon välja ut några frågor och en av de hon hade valt att ta upp var att för Vänsterpartiet i Örebro län är det viktigt att hela länet kan leva och utvecklats men med de större klyftorna mellan stad och landsbygd så är det svårt, det krävs en statlig regionpolitik som gör att regionerna kan tillhandahålla den service som alla behöver oavsett var i länet de bor.

Regionen är en stor arbetsgivare och Vänsterpartiet försöker se till de yrken som har det tuffast för att möjliggöra att de orkar arbeta heltid under hela sitt yrkesliv och inte behöver gå ner till deltid för att kroppen säger ifrån.

- Att ha en god arbetsmiljö är ju jätteviktigt, livet är ju så mycket mer än att orka vara på jobbet sa Jessica Carlqvist.

Förslag på kortare arbetstid.

Vänsterpartiet har ett förslag som går ut på att korta ner arbetstiden för vissa grupper inom vården, så som barnmorskor eller personal på akuten för att de ska orka jobba kvar och orka arbeta heltid.
Förslaget om kortare arbetsdagar är för de yrken inom vården som har det riktigt tufft och där många inte orkar arbeta ett helt yrkesliv.
Arbetsvillkor och arbetsmiljö följer också ett tydligt köns och klassmönster sa Jessica Carlqvist och kvinnodominerade yrken har en tendens att präglas av sämre arbetsvillkor och sämre arbetsmiljö än likvärdiga mansdominerade branscher och om arbetsmiljön inte är bra så kan det ofta leda till sjukskrivningar och ofta långtidssjukskrivningar vilket också påverkar övriga delar av livet, Vänsterpartiet bevakar de här frågorna noggrant sa Jessica Carlqvist och de fortsätter att kämpa för bättre arbetslivsvillkor.
- Målet ska självklart vara att personalen ska orka jobba heltid också sa Jessica Carlqvist.

Vänsterpartiet tar ställning för ett fritt Palestina.

Vänsterpartiet vill fortfarande se ett fritt Palestina och Jessica Carlqvist sa i sitt tal att det som pågår i Palestina är apartheid från Israels håll, Israel fortsätter ed sitt förtryck av Palestinas befolkning medan omvärlden blundar och trots att FN är eniga i den frågan.
Det som behövs är att våga prata om frågan och att faktiskt sätta rätt ord på vad det är som pågår mellan Israel och Palestina och det är att Israel har infört ett apartheid system och ändå så påstås Israel vara Mellanösterns enda demokrati och Jessica Carlqvist undrade i sitt tal vad det är för demokrati egentligen när man gör så mot andra människor.
- Det handlar om att ta ställning för folkrätten och grundläggande mänskliga rättigheter sa Jessica Carlqvist.

Det känns så fantastiskt.

Vi fick en intervju med Martha Wicklund efter hennes tal och hon berättade då att det kändes helt fantastiskt att få fira första maj på Våghustorget igen och hon var väldigt glad för att det var många som kom för att lyssna på Vänsterpartiets firande av arbetarnas dag.
Första maj är ju deras stora högtid inom Vänsterpartiet och Martha verkligen sprudlade av glädje både under sitt tal och senare när hon hjälpte till med ansiktsmålningen.

Välfärden och bostad åt alla kommer vara viktiga frågor under valet.

Martha Wicklund tror att välfärdsfrågor och bostad åt alla kommer att vara viktiga frågor under valet, pandemin visade på vilka brister som fanns i välfärden och även om Vänsterpartiet har påtalat flera brister redan tidigare så blev de väldigt tydliga när pandemin kom berättade Martha Wicklund. Bostadsfrågan är också jättestor och Vänsterpartiet vill att alla människor måste få ha någonstans att bo och då menar de en egen bostad inte bli undanskuffade på något korttidsboende utan ett riktigt hem.
Martha Wicklund berättade att hon tror att det kommer vara ungefär samma frågor som är viktiga i valet både lokalt och nationellt och en av dem är privatiseringarna som idag har visat att det inte fungerar som det var tänkt och systemet som finns slår sönder istället för att vara ett stöd för skolor, men systemfelet gäller inte bara skolan utan alla de områden som har privatiserats så som äldreomsorgen.
- Lokalt så har vi problem med privatiseringar och de effekter som de inneburit och även på nationell nivå så är det ju liksom välfärden och privatiseringarna som är en väldigt stor fråga sa Martha Wicklund.

Socialdemokraterna firade på Stortorget.

Socialdemokraterna hade sitt första maj firande på Stortorget och en av talarna var John Johansson som bland annat talade om att de vill ta tillbaka kontrollen över skolan och få en skola som mäter kunskap och inte aktiekurser, talet fortsatte med att prat om den gröna omställningen och att Socialdemokraterna i Örebro har arbetat med det länge för att den gröna omställningen kommer att skapa fler arbeten och nu börjar de se att de hade rätt för det är nu de nya gröna jobben kommer.
Satsningen på vindkraft som Socialdemokraterna har gjort i Örebro börjar också betala av sig nu berättade John Johansson.
- Klimatomställningen är inte ett hot mot välfärden och jobben utan tvärt om sa John Johansson.

Starkare tillsammans.

Starkare tillsammans är Socialdemokraterna i Örebros budskap i valet och det gäller allt sa John Johansson för att fortsätta med att våld och kriminalitet skadar vår samhällsgemenskap och därför är det viktigt att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen.
Vi ska inte ha parallella skuggsamhällen i Sverige och Örebro, det ska heller inte finnas utsatta stadsdelar så att bryta segregationen är ett prioriterat arbete för Socialdemokraterna.
John Johansson berättade också i sitt tal att det i Örebro kommun har gjorts flera olika saker för att skapa en tryggare stad, bland annat har de stärkt socialtjänsten och utvecklat sitt samarbete med polisen, så medan en del pratar så har kommunledningen faktiskt gjort saker.
- Vi ser att det fungerar, många kriminella sitter nu bakom lås och bom men vi är inte färdiga sa John Johansson.

Huvudtalare var försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist var huvudtalare för Socialdemokraterna och hans tal innehöll naturligtvis mycket om det instabila läget i världen idag men han började sitt tal med att fördöma upploppen i Sveaparken under påskhelgen.
Upploppen går inte att försvara och den typen av aktioner hör inte hemma i Sverige, de strider mot de grundläggande demokratiska värderingarna och det är inte den typen av samhälle vi vill ha och om de här människorna inte kan anpassa sig till de demokratiska spelreglerna så hör de inte hemma här utan någon annan stans sa Peter Hultqvist i sitt tal.
- Vi måste stå upp mot våldsverkarna och polisen ska ha sina resurser sa Peter Hultqvist.

En historisk tid.

Peter Hultqvist talade om att vi nu lever i en historisk tid och det som händer nu kommer att hamna i historieböcker i framtiden och då inte i någon positiv mening, Ryssland agerande från attacken på Georgien 2008, 2014 attackerade och annekterade Ryssland Krim och nu 2022 så attackeras Ukraina, det här är det första stora kriget i Europa sedan andra världskriget och det bryter i alla stycken mot folkrätten som Ryssland själva har skrivit under i FN stadgar.
Det som det egentligen handlar om är en strid om värderingar och att de i Moskva tycker att de ska ha rätt att ha inflytande över vad andra länder fattar för beslut eller över vad vi tycker men Sverige är en suverän nation och folk med vår egen demokrati och vi är våra egna inte någon annans.
- Deras ansvar för det här är mer än hundraprocentigt, det finns inget ansvarstagande hos någon annan som är rimligt att utkräva det är till och med så att Putin och de som leder det här hör hemma i internationella brottsdomstolen och inte i Kreml sa Peter Hultqvist.

Demokratier måste hålla ihop.

De länder som är demokratier måste hålla ihop och värna sina demokratier och samtidigt se hotet från Ryssland och det måste ses som ett långsiktigt projekt, enigheten som just nu finns i Europa den måste vi behålla.
Nu får det vara nog med försöken att splittra de demokratiska länderna i Europa, att försöka påverka inom länder med desinformation måste också upphöra, mänskligheten borde ha tagit sig längre än att gå på den här primitiva nivån som utstrålar från Kreml.
- Det här gör också att vi nu måste nu på allvar föra en diskussion om vad ska vi göra för säkerhetspolitiska val sa Peter Hultqvist.

Därför är Peter Hultqvist Socialdemokrat.

Peter Hultqvist sa i sitt tal att han har tagit sig en funderare på varför han är Socialdemokrat och att den tanken kan vara nyttig att ha ibland och han kom fram till att varför kunde sammanfattas i ett ord och det ordet är rättvisa, alla ska ha samma möjligheter och klyftorna i samhället ska jämnas ut.
Den nästan blinda tron på marknad och kapitalist som präglar delar av samhällsutvecklingen är enbart sorglig eftersom resultatet av den politiken är ökade ekonomiska klyftor och en marknadsskola som sätter vinst före kunskap.
- Lättsinnet i synen på marknadskrafter är både naiv och farlig och det måste bli ett slut på det sa Peter Hultqvist.

Osäker framtid.

Saga Åkerström (SSU) var en av talarna och hennes tal koncentrerade sig på de unga väljarna och hur de här oroliga tiderna vi lever i nu kommer att påverka den unga generationen som växer upp nu för det är de som kommer få leva med konsekvenserna av det som händer i Sverige och ute i Europa just nu.
När allt det dåliga bara blir sämre så måste vi se till att det som fortfarande är bra blir bättre och det är därför hon och andra medlemmar i SSU har engagerat sig och kanske är det därför ni åhörare är här idag för att ni vet att vi kan bättre, låt frustrationen bli kampglöd och energi istället.
- Det börjar kännas som att det enda säkra är att framtiden är osäker sa Saga Åkerström.

Trevligt med ett ordentligt förstamajtal.

Vi fick en intervju med Peter Hultqvist efter talet och han berättade då att det var trevligt att få hålla ett ordentligt första maj tal efter åren med pandemi och även om han hållit många första maj tal så var det lite speciellt i år och han har saknat möten med människor.
Socialdemokraternas viktigaste frågor under valet kommer att bli att ta tillbaka kontrollen över välfärden, att se till att världen blir säkrare och att det inte är så osäkert som det är idag och därför måste de göra allt de kan för att stabilisera och solidariteten med Ukraina är viktigt.
Det gröna folkhemmet är också viktigt och där ingår att det ska vara ett effektivt miljöarbete.
För att stärka arbetarrörelsen så krävs det att man rekryterar fler medlemmar och det gör man genom att driva intressanta diskussioner och att man har intressant verksamhet och fram för allt är tydlig om värderingarna.
- Sedan handlar det naturligtvis om att vi vill skapa en jämlikhet och en storsatsning på skolan sa Peter Hultqvist.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar