×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2022-09-09  

Skoldebatt mellan S och M på Stortorget.

Skoldebatt mellan S och M på Stortorget.

På tisdagseftermiddagen var det en kort debatt mellan Jessica Ekerbring (S) och Maria Haglund (M) framför valstugorna på Stortorget.
En skoldebatt mellan Socialdemokrater och Moderater visar att de vill till samma mål men vägarna dit är väldigt olika, men de har också många frågor som de tycker likadant.
Det var tyvärr inte så många som stannade till för att lyssna men det var ändå rätt många besökare på torget.


© 2022 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

På tisdagseftermiddagen var det en kort debatt mellan Jessica Ekerbring (S) och Maria Haglund (M) framför valstugorna på Stortorget.
En skoldebatt mellan Socialdemokrater och Moderater visar att de vill till samma mål men vägarna dit är väldigt olika, men de har också många frågor som de tycker likadant.
Det var tyvärr inte så många som stannade till för att lyssna men det var ändå rätt många besökare på torget.

Kunskapsmålen är viktigast.

Moderatorn Magnus Risebys första fråga var hur Moderaterna skulle styra skolan om de tar över makten i kommunen efter valet och Maria Haglund svarade att det övergripande målet är att få skolan att fokusera på kunskapsmålen de har, alla barn aska gå ut med som minst godkända betyg, det står ju i skollagen att alla elever ska klara minst godkänt i alla ämnen men så ser inte verkligheten ut, i de kommunala skolorna i Örebro så är det 24 procent av eleverna som inte har behörighet till gymnasiet efter nian.
Det är skillnad på friskolor och kommunala skolor och friskolorna har bättre statistik men Maria Haglund talade om att enligt henne ska det inte spela någon roll om man går i en kommunal eller en friskola alla skolor ska vara lika bra.
- Det är inte värdigt en kommun av Örebros storlek att ha de skolresultaten, vi måste kunna betydligt bättre än så sa Maria Haglund.

Tre saker som är viktiga.

Jessica Ekerbring fick nästan samma fråga och hennes svar var att det finns tre delar i skolan som är viktiga och den första är att de pengar som går till skolan ska gå till elever, fler lärare och högre lärarlöner och det är en grundförutsättning men så är det inte riktigt idag, när det gäller skillnaden i resultat mellan friskolor och kommunala skolor så finns det ett inbyggt systemfel där, den sista punkten är att alla barn och unga måste få förutsättning att klara skolan och Jessica Ekerbring vill se att alla skolor i Örebro har en NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) säkring i alla skolor så att barn med ADHD eller liknande diagnoser ska få en bra utbildning av kompetent personal.
Socialdemokraterna vill också se att skolor använder sig mer av möjligheten för en elev att gå om en klass om det behövs, den möjligheten finns redan idag men den används inte speciellt ofta och det vill de förändra.
- Vi behöver fler behöriga lärare, bra arbetsmiljö, bra löner, vi behöver ha personal som kan avlasta lärare sa Jessica Ekerbring.

Tidiga insatser i skolan är viktigt.

Maria Haglund talade om att det är mycket som behöver göras i skolan och naturligtvis behöver tryggheten stå i fokus, barn och vårdnadshavare ska kunna känna sig lugna när barnen är i skolan och det ska vara lugnt och tryggt så att det finns studiero för eleverna.
Tidiga insatser är något som Maria Haglund talar mycket om och hon vill se att barn får extra hjälp direkt som skolan ser att de behöver det, om en elev har svårt med läsningen då ska den få extra hjälp och alla elever ska vara förberedda på nästa steg i skolan innan de går vidare så att varje barn lyckas i skolan och klarar av nästa klass.
- Då måste vi sätta in resurser tidigt, på riktigt, alla pratar om tidiga insatser, jag pratar om tidiga insatser på riktigt sa Maria Haglund.

Jessica Ekerbring höll med Maria Haglund om att tidiga insatser i skolan är jätteviktigt och Socialdemokraterna vill också se att insatser kan sättas in redan i förskolan eller förskoleklass för att ge alla barn en så bra start i skolan som möjligt.
Fler barn behöver gå i förskolan sa Jessica Ekerbring för förskolan har blivit en förutsättning för att klara av den riktiga skolan senare och för att få fler barn till förskolan så vill de informera föräldrar mer om möjligheten att ha barnen på förskolan.
- Tidiga insatser är tidiga oavsett egentligen vilken ålder de sätts in, utan så fort man upptäcker någonting så ska insatser sättas in det kan vara när man är 14 år eller när man är 3 år sa Jessica Ekerbring.

Friskolor ska vara kvar.

Jessica Ekerbring var tydlig med att Socialdemokraterna inte är emot friskolor eller valfrihet, däremot så behöver skolsystemet förändras, det har kommit flera rapporter som har visat att dagens system med friskolor har negativa konsekvenser mot bland annat segregationen, så Socialdemokraterna vill inte ta bort friskolor men de vill förändra regelverket för dem.
En sak som Jessica Ekerbring vill förändra är hur skolpengen fördelas för idag får alla skolor lika mycket, men de privata skolorna har inte samma ansvar som de kommunala skolorna och det är något som Socialdemokraterna vill förändra.
När Örebro kommun planerar långsiktigt i till exempel hur stora lokaler skolorna behöver så kan det bli väldigt svårt om det helt plötsligt öppnar en ny friskola så att kommunen då står med tomma lokaler, eller om en friskola stänger så blir det det omvända att lokaler och lärare helt plötsligt inte räcker till.
- Idag så har bara de kommunala skolorna ett ansvar för att göra plats för alla skolelever, det har inte de fristående, men man har samma elevpeng, man har samma resursfördelningsmodell och det tycker vi är fel sa Jessica Ekerbring.

Friskolesystemet har funnits länge nu och det har inte reviderats ordentligt någon gång hur vi hanterar friskolorna, men Moderaterna vill ha friskolor och ge föräldrar och elever möjlighet att välja, friskolor ska också ha möjlighet att göra en vinst, men de vill begränsa vinster så att de friskolor som klarar sitt uppdrag ska få göra en liten vinst men skolor som inte lever upp till kraven ska inte få ta ut någon vinst.
Maria Haglund talade om att Moderaterna också vill se över skolsystemet vi har idag och att det blir klarlagt vad en skola ska göra men det finns mer som går att göra, när det gäller förskolor så har Örebro kommun gått in och tittat på vilka som äger skolan men man kan också behöva gå in och titta på vilka som driver skolan och vilken läraruppsättning de ska ha och sådana frågor och det vore bra att kunna göra det även på friskolor som vill öppna i kommunen.
- För att få starta en skola, eller att få ha en skola så ska det vara vissa parametrar på plats, så vi vill liksom ha ordning och reda i det här systemet sa Maria Haglund.

En bra debatt.

Debatten mellan Maria Haglund och Jessica Ekerbring var bra, nu är ju skolfrågan något som partierna lokalt tycker rätt så lika om, men de lyckades ändå visa på vilka skillnader som finns mellan partierna och att de vill välja annorlunda vägar för att komma fram till samma mål.
Det var skönt att höra en debatt där det inte var påhopp om den andres politik utan de höll sig till sakfrågorna.

Jättekul med debatt.

Maria Haglund berättade efter debatten att det var jättekul att få ha en liten debatt på Stortorget och hon tror också att det behövs, hon var också nöjd med själva debatten och tyckte att hon fick fram sina viktigaste frågor i valet, naturligtvis fick hon inte med allt men debatten var bara 30 minuter.
Maria Haglund är väldigt fokuserad på kunskapsresultaten i skolan och att 24 procent av eleverna inte har behörighet till gymnasiet efter nian är något hon ser som ett stort problem och hennes lösning är dels att prata om problemet och säga att det inte är acceptabelt.
Ett annat sätt är att faktiskt sätta in tidiga insatser när det behövs och att elever inte får gå vidare i skolan innan de är förberedda för det, hon har också fått höra personal som sagt att de visste redan i förskolan att det inte skulle fungera för en elev men ingenting hände och då måste de ta reda på varför ingenting hände, är det att de inte har rätt verktyg eller kunskap.
Det blir billigare och enklare att sätta in insatser när barnet är ungt än när det går i högstadiet.
- Det är många som säger att det där visste vi redan i förskolan och det såg vi minsann att det skulle gå åt skogen och man blir ju beklämd över det faktiskt, men varför gjorde ni ingenting då sa Maria Haglund.

Det handlar om att få fram skillnaderna mellan partierna.

Jessica Ekerbring berättade också att det var roligt att ha en debatt på Stortorget och att hon och Maria Haglund hade en liknade debatt på Stortorget i förra valet också, i just skolfrågor så tänker de rätt lika så då handlar det lite om att få fram det som skiljer partierna åt.
Båda partierna har samma målsättning som är att alla elever ska klara målen i skolan, det är ju självklart och vi vill att man ska satsa på lärarna, vi vill att de elever som behöver stöd ska få det så det är egentligen vägarna dit som skiljer och så är det inom många av sakfrågorna med Moderaterna.
Tidiga insatser i skolan kan bero på många olika faktorer men tanken är att direkt det upptäcks att en elev behöver hjälp med något så ska den få hjälp, sedan så är det en annan sak där barn kanske skulle behöva utredas av vården för att få reda på om de har en diagnos av något slag men då måste föräldrarna vara med på det och det är de inte jämt plus att det kan vara köer inom vården som gör att ett sådant arbete kan ta lång tid.
- När man hittar de här 2- 3åringarna när man redan där ser av personalen liksom att det är, det här kommer att behöva extra stöd längre fram, då har man kanske inte resurserna för det riktigt sa Jessica Ekerbring.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar